Doel ruimschoots bereikt: groot aantal contact­momenten door wegnemen drempel

Nieuwegein/Schiedam, 22 december 2020 – In november zijn Stichting J&S en Scamander gestart met een experiment met een tiental behoeftelijn knoppen in de wijk de Gorzen van de Gemeente Schiedam. Doel van dit experiment was het verhogen van het aantal contactmomenten met eenzame senioren dat eerder met de bestaande telefonische hulplijn werd gerealiseerd. Dat doel is ruimschoots gehaald, van ongeveer 3 contactmomenten per week is het aantal in 9 weken gestegen naar wel 80 contactmomenten. Vanwege het grote succes en de vele enthousiaste reacties krijgt het experiment volgend jaar een vervolg, maar dan met 40 extra knoppen.

Waarom een behoeftelijn?
Stichting J&S is aan het begin van de Corona crisis gestart met een behoeftelijn, waarbij senioren in de wijk de Gorzen via de telefoon konden doorgeven dat ze een behoefte hadden. Denk aan een warme maaltijd, het ophangen van een lamp, onkruid verwijderen of gewoon een gezellig gesprek. Reden hiervoor was dat ouderen vanwege de coronamaatregelen hun kinderen of de omgeving liever niet wilden belasten met klusjes en andere hulpvragen. Terwijl de vrijwilligers van Stichting J&S vaak met een kleine beetje inspanning de hulpvragen van de ouderen kunnen invullen.

Experiment met fysieke knop
Stichting J&S constateerde dat bellen naar een telefoonnummer om je behoefte kenbaar te maken voor de senioren best een grote stap is. Die drempel wilden ze graag verlagen. Daarom startten ze samen met dataspecialist Scamander een experiment met een fysiek aanwezige knop. Door hierop te drukken komt er een melding binnen bij Stichting J&S, waarna er contact wordt opgenomen. Eenvoudig in gebruik, met snel resultaat.

80 contactmomenten door de knop
Bij de start van het experiment werd afgestemd dat het experiment geslaagd zou zijn wanneer er meer contactmomenten zouden worden gerealiseerd dan met de telefonische behoeftelijn. Dit aantal was ongeveer 3 contactmomenten per week. Nu het experiment na 9 weken wordt afgerond, staat de teller op 80 contactmomenten. Deze significante stijging betekent dat het experiment een groot succes was.

Vervolg
Op dit moment legt Stichting J&S de laatste hand aan een projectplan om volgend jaar nog eens 40 behoeftelijn knoppen uit te delen aan senioren in de wijk De Gorzen. Dit traject zal in ieder geval 2 jaar doorlopen. Ook worden er gesprekken gevoerd met de wethouder van Gemeente Schiedam om de behoeftelijnknop in een groter deel van Schiedam te lanceren. Daarnaast wordt onderzocht hoe de behoeftelijn in de rest van Nederland kan worden gebruikt.

Over Stichting J&S
Stichting J&S projecten zet zich dagelijks in om jong en oud met elkaar te verbinden in de wijk de Gorzen in Schiedam. Op die manier willen zij een wijk creëren waarin iedereen zich veilig voelt, respect heeft voor elkaar en verbonden is met elkaar. Meer senioren uit hun isolement halen en meer jongeren motiveren om verantwoordelijkheid te nemen voor hun toekomst. Daarnaast is de wisselwerking tussen deze twee (kwetsbare) groepen ook een belangrijk onderwerp voor de stichting. Door jongeren en ouderen samen te brengen, kunnen zij elkaar ondersteunen en van elkaar leren.

Publicaties
Hieronder vind je de links naar de publicaties op basis van dit persbericht:

De Behoeftelijn in de stem van Schiedam

De Behoeftelijn in de Schiedammer

Stichting J&S Projecten
Wij, Martin en Mieke, zijn sinds februari 2015 druk bezig om bewoners in de Schiedamse wijk de Gorzen met elkaar te verbinden om zo de saamhorigheid te vergroten. Dit kunnen wij natuurlijk niet zonder de hulp van onze lieve vrijwilligers. Met donaties kunnen wij zoveel meer doen voor onze lieve bewoners.
Doneer op NL83 INGB 0006 7512 78 t.n.v. STICHTING J&S Projecten.

Martin & Mieke