Disclaimer

Deze website is eigendom van Stichting J&S Projecten. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting J&S Projecten mag de inhoud van deze website niet worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt. Het auteursrecht en eventuele andere rechten van intellectuele eigendom op deze website komen toe aan Stichting J&S Projecten.

De informatie op de website is met zorg samengesteld. De krachten achter deze website/diensten zijn onze mensen. En mensen maken soms fouten. We kunnen daarom niet uitsluiten dat ergens op deze website informatie niet juist en/of onvolledig is. De informatie wordt door Stichting J&S Projecten dan ook aangeboden zonder enige (impliciete) garantie over juistheid, volledigheid en/of geschiktheid. Stichting J&S Projecten aanvaardt ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar we linken, aangezien Stichting J&S Projecten geen invloed heeft op de inhoud van die websites. Afbeeldingen en informatie zijn eigendom van de betrokken merknamen en/of handelsondernemingen.

De informatie kan zonder vooraankondiging en op ieder moment gewijzigd en/of ingetrokken worden. Stichting J&S Projecten is in geen geval aansprakelijk voor directe of indirecte schade die ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op, of het verrichten van handelingen naar aanleiding van de op deze website of (een) daaraan verbonden website(s) aangeboden informatie en/of materiaal.

Stichting J&S Projecten Groenelaan 38A 3114 CH Schiedam
Volg Stichting J&S Projecten ook op social media