Wijkoverleg

Het wijkoverleg vindt vijf keer per jaar plaats bij de Bewonersvereniging Schiedam-Zuid (Leliestraat 10). Tijdens dit overleg bespreken wijkbewoners en de gemeente de ontwikkelingen in de wijk. Ook bepalen zij aan welke thema's en projecten het wijkbudget wordt besteed. Voorzitter is wijkprocesmanager Marcel Kreuger.
De wijkoverleggen in Zuid vinden plaats op maandag, van 19.30 tot 22.00 uur.
Stichting J&S Projecten sluit bij elk wijkoverleg aan met jongeren en kinderen zodat zij ook weten wat er in hun wijk mogelijk is.
Het is jouw wijk zeg het maar!