Kinderactiviteiten

Kinderactiviteiten

Bij Stichting J&S Projecten worden regelmatig activiteiten georganiseerd voor kinderen. Vaak worden ook senioren voor deze activiteiten uitgenodigd. Op deze manier worden de wederzijdse verstandhoudingen verbeterd tussen de kinderen en de senioren. Er ontstaan door deze contacten mooie momenten. 

Stichting J&S Projecten organiseert veel projecten waarbij wij gezamenlijk samenkomen en samen eten. Samen eten is een gezellig en laagdrempelig moment om nieuwe mensen te ontmoeten. Jongeren helpen bij deze ontmoetingen met het uitserveren en eten daarna gezellig mee. Hierdoor leren senioren en jongeren elkaar ook beter kennen. Hieronder beschrijven wij enkele van deze kinderactiviteiten welke frequent plaatsvinden. 

Juniorchefs

Bij de Juniorchefs leren kinderen tussen de 7 en 14 jaar onder begeleiding van een professionele kok koken. Aansluitend dineren de kinderen samen met senioren uit de wijk die hier speciaal voor worden uitgenodigd. Op deze manier leren de kinderen iets lekkers klaar te maken en kunnen de senioren meegenieten van het resultaat.

Krachtige kinderen maken de wijk

Dit is een project waarbij kinderen hun zelfredzaamheid vergroten, leren samenwerken en contact met senioren onderhouden. Voor iedere bijeenkomst wordt iemand uitgenodigd zoals bijvoorbeeld de wijkagent. Er wordt door een senior uit de wijk een heerlijke maaltijd bereidt voor de kinderen en de genodigden. De telefoon wordt uitgezet zodat de aandacht volledig ligt bij het moment van de bijeenkomst. Er worden spelletjes gedaan, gedanst en gezamenlijk gegeten. 

Een medewerker van WOT Zuid over deelname aan dit project: Ik heb deze bijeenkomst als heel positief ervaren. Het is duidelijk dat de kinderen veel respect hebben voor de begeleiding. Ze accepteren het direct als zij aangesproken worden op bepaald gedrag. Dit doen zij op zo’n manier, dat het duidelijk is dat het gedrag wordt afgekeurd, maar niet de persoon. Niet alleen wordt het gedrag bijgestuurd, ook wordt regelmatig het positieve gedrag benoemd wat de kinderen laten zien.  Zo leren de kinderen samenwerken, hun grenzen aan te geven en elkaars grenzen te respecteren. De kinderen leveren hun bijdrage met opruimen van de spellen, eten maken, tafel dekken, afruimen en afwassen. 

Een mooi project, waarvan ik hoop dat Mieke en haar vrijwilligers er nog lang mee door kunnen gaan. 

Pizzatalk

J&S denkt niet voor de jeugd maar gaat graag met ze in gesprek. Tijdens ‘pizzatalk’ gaan wij in gesprek met jongeren tussen de 12 en 18 jaar over wat zij nog missen in de wijk. De jongeren komen met veel goede ideeën, alles wordt op papier gezet en wij gaan met elkaar kijken wat de jongeren zelf kunnen gaan realiseren. Het doel is samen pizza eten, lachen en een goed gesprek waarbij de jongeren het gevoel krijgen ook echt mee te denken en werken met hun wijk.

 

 

Behoeftelijnknop →