Persoonlijke ervaringen

Enkele persoonlijke ervaringen

Raadsleden Cheyenne Purchase en Danielle Hollander over een bezoek aan een van onze projecten Krachtige kinderen maken de wijk: Een keer in de maand organiseert J&S activiteiten met kinderen die een extra zetje nodig hebben. Een senior uit de wijk kookt na afloop een gezonde maaltijd en vrijwilligers vullen aan waar nodig. Wat direct opvalt is de vertrouwensband die de kinderen hebben met de leiding: kinderen vertellen persoonlijke verhalen en vragen advies.

Opvallend is dat kinderen bij binnenkomst direct de telefoon moeten inleveren: het gaat hier om echt contact. Daar waar andere kinderen moord en brand schreeuwen zodra je in de buurt van hun telefoon komt, worden hier de telefoons zonder blikken of blozen afgegeven. Kinderen spelen spelletjes en socialiseren.

In de huidige tijd vergeten we wel eens dat leren socialiseren voor kinderen erg belangrijk is. Kinderen hebben behoefte aan het kunnen delen van wat hen bezighoudt buiten de ouders om. Stichting J&S vult hier een belangrijke behoefte in. Zij vangen kinderen op, stimuleren en motiveren vanuit een veilige omgeving waar kinderen zich thuis voelen. Een van de initiatieven die ze ontplooien is het opzetten en verstevigen van de band tussen senioren en kinderen.

Er worden regelmatig avonden georganiseerd om senioren en kinderen samen in contact te brengen door de kinderen te laten koken, te serveren en samen te eten. Deze stichting zorgt echt voor de saamhorigheid in de wijk en voor sociale controle. Er werd ook regelmatig tijdens deze bijeenkomst benadrukt hoe belangrijk het is dat de kinderen voor elkaar opkomen en elkaar altijd helpen.

Wij merkten dat het bij alle betrokkenen, Stichting J&S en de vrijwilligers uit het hart kwam. Dit zou in elke wijk opgezet moeten worden om ze in onze maatschappij een stukje veiligheid, saamhorigheid en liefde te geven.

 

Pascal Brus, wijkagent Schiedam Zuid over Stichting J&S:

Als wijkagent ben ik al een aantal keren betrokken geweest bij de projecten van Stichting J&S Projecten in de wijk de Gorzen in Schiedam. Mieke doet hier echt fantastisch werk. Als ik zie hoe ze met de jongeren omgaat en hoe de jongeren haar als vertrouwenspersoon zien. Het is echt een uitlaatklep voor de jongeren in de wijk. Ze kunnen bij Mieke hun verhaal kwijt en maken nieuwe vrienden met andere jongeren. Ouderen worden ook bij de projecten voor jongeren betrokken waardoor er onderling ook respect wordt getoond. Aan de andere kant helpen de jongeren weer bij de projecten voor senioren. 

Het is mooi om te zien hoe ook bewoners uit de wijk betrokken zijn bij de vele initiatieven van Stichting J&S Projecten. Als wijkagent ben ik onder de indruk van wat Stichting J&S Projecten voor de verschillende doelgroepen betekent en hoe betrokken zij zijn met de wijk de Gorzen.

 

Wijkboa’s Schiedam Zuid Henk van der Lee en John van Vliet over Stichting J&S:

De afgelopen twee jaren hebben wij als toezichthouders en wijkboa’s van de gemeente Schiedam goede ervaringen met Stichting J&S Projecten.

De Gorzen is een volksbuurt die compact is opgebouwd en heeft een eigen karakter. De bewoners zijn met elkaar verbonden maar er zijn ook tegenstellingen en problemen, net zoals in andere wijken van Schiedam Er wordt aan gewerkt om deze problemen op te lossen en naar de toekomst te kijken. Verder zijn er ook kwetsbare groepen, zoals jongeren en ouderen waar de stichting zich voor inzet.

De vele projecten waaronder het jaarlijkse Kerstplein, Krachtige kinderen in de wijk, Pizzatalk, Huisbezoek bij senioren en Jongeren op bezoek bij senioren die de Stichting organiseert geven de bewoners van de Gorzen vertrouwen en veiligheid.

Mieke en Martin zijn de drijvende kracht van Stichting J&S Projecten in de Gorzen. Uiteraard zijn er ook andere vrijwilligers en personen betrokken bij de Stichting en ook zij zijn waardevol.

De vele projecten van J&S geven ook in deze Coronatijd een positieve impuls waardoor er levendigheid aanwezig is in de Gorzen en ook jong en oud samengebracht worden.

Behoeftelijnknop →